0 Comments

Като цяло на това място, не е ли така? Добре, без паника. Спомни си обучението.
Най-безопасното нещо е да седиш в совалката си. Самоунищожението започва.
Какво? Самоунищожение? Намираш се на спасителна совалка! Те нямат самоунищожение.
Тази има, Гари. – Това е нелепо! 29, 28, 27… – Хей, някой! Помощ! Какъв планът ти, Гари?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>