0 Comments

Трябва да го спасим. Правя каквото мога. – Нищо не правиш. Говориш по телефона!
Отивай в стаята си! Кипър? Кипър, знам, че искаш да го спасиш. И това е много смело от твоя страна.
Това, че с твоя чичо се караме от време на време, ние все пак сме братя. Каквото и да ми струва, аз ще го
доведа вкъщи, обещавам ти. Обичам те, приятелю. Хайде, дай ми прегръдка. Кип?
Кип! Кира! Кип го няма! Кип е изчезнал! Какво? – Спасителната капсула. Трябва да стигнем до БАСА
преди той да го е направил. Какво правиш? – Ще използваме ракетните ботуши.
Да не откачи? Жироскопа не работи, опорният механизъм е развален. Не са готови за полет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>