0 Comments

Ако се набъркам в неприятност, ти ще дойдеш да ме спасиш. Да, сър! Лейтенант Кип,
младши пътешественик на вашите услуги! Младши пътешественик, така ли? Добре, какво ли имаме тук?
- Гърмяща лента! Готов ли си за тренировъчна мисия? Добре, ние сме аварийно кацнали.
Заобиколени сме от от племе на слузести, зелени извънземни. И те ни приближават. Какво ще направиш? Това! Гледай! Вземи това! – Готино! Време е да се отървем от боклука!
- Страхотно! Това е Скорч, скъпа! О, те ме уцелиха! Кипър, сега зависи от теб.
- Убийствено! Леле, какви ги вършиш? – Тренировка за астронавти. Гърмяща лента?
Кип не трябва да си играе с нея. Дори не трябва да я поглежда. Извинявай, Бари.
Обратно в офиса ми. – До скоро, чичо Скорч. Контрол на Мисиите, имаме ситуация с побеснял баща.
Адски си прав, че съм побеснял. Защо е приготвен кораба? Изпрати ме горе, за да тръгнеш
към Тъмната планета. Смятам, че се разбрахме да отложим старта. Изстрелване след 30 минути.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>