0 Comments

Тези всикчи адреси които се възстановяват всъщност са на разни новини, сякаш няма да е лошо да имаме и няколко странички, които са по-различни. Можем да ги захраним с нещо което не е резеректнато а.к.а. пренасочено/възстановено по някакъв начин.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>